Dokumenty | Bank Spółdzielczy w Zatorze
+

Dokumenty i informacje

Pozostałe > Informacje

Władze Banku


Rada Nadzorcza naszego Banku składa się z 6 członków wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli na czteroletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Banku (kadencja 2018-2022):

 • Grzyb Andrzej - przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Bartuś Marcin - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mitoraj Halina - sekretarz Rady Nadzorczej
 • Wieliczko Tomasz
 • Wilczak Maria
 • Żabińska Irena

Zarząd Banku składa się z 4 osób:

 • Katarzyna Lalik – Prezes Zarządu
 • Edyta Kania - Wiceprezes Zarządu
 • Agata Szymonik – Wiceprezes Zarządu
 • Marcin Śmiech - Wiceprezes Zarządu


Informacje


 1. Misja

  Istniejemy po to aby pomóc Ci odnieść sukces finansowy!

 2. Wizja Banku

  Wizją Banku Spółdzielczego w Zatorze jest być partnerem biznesowym godnym zaufania, silnym kapitałowo, oferującym pełen zakres usług finansowych pomagających w osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym

 3. Zasady Ładu Korporacyjnego
  Oświadczenie Zarządu
  Oświadczenie Zarządu

  Zasady nadzoru nad stosowaniem Ładu Korporacyjnego
  Zasady nadzoru nad stosowaniem...

  Polityka Ładu Korporacyjnego
  Polityka Ładu Korporacyjnego

  Okresowa ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego
  Okresowa ocena stosowania...

 4. Struktura organizacyjna
  Struktura organizacyjna

 5. Polityka informacyjna
  Polityka informacyjna

 6. Ujawnienie informacji
  Ujawnienie informacji

  Załacznik nr 1

  Załacznik nr 2

 7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Zatorze są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 tysięcy EURO. Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio na stronie Funduszu: www.bfg.pl

 8. Bank Zrzeszający

  Nasz bank należy do Grupy BPS, którą tworzy 350 banków spółdzielczych z całej Polski oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. jako bank zrzeszający. Więcej informacji o Banku BPS S. A. znajdą Państwo bezpośrednio na stronie: www.bankbps.pl

 9. Dane finansowe za rok 2020.
  Bilans i pozabilans
  Bilans i pozabilans

  Rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat

  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Zestawienie zmian w kapitale własnym

 10. Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze
  Statut Banku Spółdzielczego w Zatorze

 11. System kontroli wewnętrznej
  System kontroli wewnętrznej

 12. Informacja o agencie ubezpieczeniowym
  Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.